Koren

Koren van Musica Con Spirito

Musica4Kids Kinderkoor – Langerak

Het in september 2016 opgerichte kinderkoor zingt op projectbasis het hele jaar door. In december 2019 hebben we het kerstspel “De stralende ster van Bethlehem” afgerond Het koor His Inspiration uit Meerkerk en een samengesteld combo hebben meegewerkt aan de deze mooie kerstavond! Musica4Kids heeft sinds de oprichting meerdere projecten gepresenteerd, zoals de musicals “Ruth hartje Boaz”, “Jezus leeft” en “Het dagboek van Esther”. Aan het kerstspel “De herbergier die eindelijk wil slapen” hebben Jongerenkoor Blended Voices en De Mamaband meegewerkt. Voor het najaar 2020 komt er weer iets nieuws! Informatie volgt binnenkort

Musica4Kids Projectkoor – Meerkerk

Musica4Kids zangprojecten komt nu ook naar Meerkerk! Vanaf oktober 2020 zal voor de eerste keer een project plaatsvinden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De repetities zijn op maandagmiddag van 14.15-15.15 uur in de Ichtuskerk in Meerkerk. Bij voldoende animo zal in het voorjaar 2021 een nieuw project georganiseerd worden! Klik hier voor meer informatie over het project!

Blended Voices

Christelijk Jongerenkoor Blended Voices is in april 2018 opgericht en bestaat uit 10 enthousiaste meiden en jongen(s) uit Langerak, Nieuwpoort en omliggende plaatsen.  Blended Voices repeteert iedere donderdag 18.30-19.30 uur in de Koningskerk. Het repertoire is lekker veelzijdig en er wordt één tot driestemmig gezongen. Ben je 11 plus en nog geen 20? Dan kun je met ons meezingen! Mail info@musicaconspirito voor informatie en aanmelden (we zijn nog niet begonnen)

Projectkoor Con Spirito

Op projectbasis een korte periode een aantal klassieke werken instuderen. Over het algemeen worden zes tot acht repetities op zaterdagmorgen aangeboden en een feestelijk slotconcert. Zelfstudie is een vereiste. Op het programma staan hedendaags klassieke werken of anderzijds oude klassieke werken en een afwisseling tussen instrumentale en a capella werken. Er staat nog geen project in de agenda.


Koren

His Inspiration

His Inspiration is een interkerkelijk gemengd koor met ongeveer 28 leden, afkomstig uit Meerkerk en omgeving. Wij willen graag met elkaar het geloof en de liefde voor muziek en zang delen. Het koor richt zich op een variatie aan liederen, moderne  Engels- en Nederlandstalige gospelmuziek. Iedere donderdagavond repeteren wij in de Ichtuskerk in Meerkerk. His Inspiration is opgericht in 1996. Vanaf september 2014 zingen wij onder leiding van onze dirigent Carine Schutte. Vanaf maart 2016 worden wij op de piano begeleid door Carmen Eveleens. Tijdens de repetitieavonden vindt His Inspiration naast muzikaliteit, ook geloof, saamhorigheid en gezelligheid belangrijk.


Gospelkoor Relight

Gospelkoor Relight uit Poortugaal bestaat inmiddels 35 jaar (1984). Relight staat (vrij vertaald) voor het vuur opnieuw aansteken. Wij hopen door te zingen het vuur in mensen aan te wakkeren en brandende te houden, zodat het licht van Christus feller mag gaan schijnen. Het repertoire is erg divers, we zingen graag swingende gospelmuziek, maar presenteren ook rustige ballads en a cappala-songs. De solisten komen uit het eigen koor. Op dit moment bestaat Relight uit een enthousiaste groep van 25 leden. Sinds september 2017 staan wij onder de muzikale leiding van Carine Schutte.


Zanggroep Joy

Zanggroep Joy is In 1992 ontstaan in de Maranatha-gemeente. Ondanks diverse ingrijpende veranderingen mogen wij al 25 jaar zingend het Evangelie verkondigen. De zanggroep telt nu bijna 30 leden. Allen verschillend van leeftijd en (kerkelijke) achtergrond maar met hetzelfde verlangen: getuigen van ons geloof d.m.v. liederen en muziek van gitaar, dwarsfluit & keyboard. Samen zingen en musiceren, liederen van hoop, troost en verwachting. Niet tot eer van onszelf maar tot eer van onze Hemelse Vader. Sinds mei 2012 staan we iedere maandag onder de enthousiaste leiding van dirigente Carine Schutte en wordt er gewerkt aan een (deels) nieuw repertoire met meerstemmige liederen en/of Engelstalig. Een groot deel komt uit de opwekkingsbundel en de Evangelische liedbundel. Daarnaast zingen we ook  psalmen in een nieuw en eigentijds arrangement. Verder wordt er gewerkt aan koorregie/ podiumpresentatie. Joy blijft dus volop in beweging.


Soli Deo Gloria

Christelijk Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria uit Werkendam is op 2e kerstdag 1906 opgericht en bestaat inmiddels ruim 110 jaar. Veel leden zingen al vanaf hun jeugdjaren bij het koor en enkelen zijn zelfs al 60 jaar lid ! Het koor zingt voornamelijk kerkliederen en oratoria van bijvoorbeeld Bredewout. De dinsdagavond is al lange tijd dè zangavond, waarin ook een ruime pauze opgenomen is voor ontmoeting onder het genot een kopje koffie of thee. Jaarlijks zingen wij enkele malen in bejaarden- of verzorgingshuizen in de omgeveing en éénmaal per jaar bij RANO-ziekenomroep in Gorinchem en wordt er een kerstavond gehouden op de laatste repetitie van het jaar. Sinds januari 2013 staat het koor onder leiding van Carine Schutte en de vaste pianiste bij optredens is momenteel Inge Baelde.


Christelijke Kinderkoor De Wingerdknopjes

Christelijke Kinderkoor de Krekels en De Wingerdknopjes repeteerden sinds oktober 2017 samen. Helaas zijn De Krekels juni 2020 opgeheven. Kinderkoor de Wingerdknopjes uit Wijngaarden repeteren vanaf 8 september 2020 in Dorpshuis ’t Wingerds Hof in Wijngaarden. Zij staan onder leiding van Carine Schutte uit Nieuwpoort en hebben met haar de musicals Ruth hartje Boaz, Het dagboek van Esther en Jezus leeft uitgevoerd. Het koor bestaat momenteel uit 10 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.